Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, Archiwa i Ewidencje

REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W URZĘDZIE MIEJSKIM
W SOLCU KUJAWSKIM

 • Rejestr wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy,
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • Rejestr wyborców,
 • Księgi USC, skorowidze związane z rejestrem urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • Rejestr zamówień publicznych,
 • Rejestr przedpoborowych,
   
 • Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówek,
   
 • Rejestr wniosków i wydanych zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie miasta i gminy Solec Kujawski,
 • Rejestr nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości,
 • Księga kontroli – prowadzona przez Sekretarza Gminy

Ewidencje:

 • ewidencja pieczęci i stempli,
 • ewidencja delegacji służbowych,
 • ewidencja ludności,
 • ewidencja mienia (gminnego zasobu nieruchomości),
 • ewidencja podatkowa,
 • ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych.

Rejestry i ewidencje są prowadzone przez właściwe merytorycznie stanowiska pracy, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu.
Poszczególne stanowiska pracy załatwiając sprawy Obywateli, gromadzą akta i prowadzą teczki spraw w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt, zgodnie instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. Dz.U. Nr 112, poz.1319 z późn. zmianami).

Urząd prowadzi archiwum zakładowe.

Udostępnianie informacji z rejestrów, ewidencji i innych zbiorów odbywa się w trybie obowiązujących przepisów – w przypadku rejestrów i ewidencji „osobowych” z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych, a także tajemnicy skarbowej.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego