Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - zgłoszenie eksploatacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Wydział:
Wydział Utrzymania Miasta
Termin załatwienia:
o 30 dni od dnia zgłoszenia.
Osoba kontaktowa:
Ewa Skierkiewicz
Miejsce załatwienia:
UM
Telefon kontaktowy:
52 387 01 65
Miejsce odbioru:
UM, Budynek
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek,
2. Formularz zgłoszenia,
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Opłaty:
przyjecie zgłoszenia - 120 zł, pełnomocnictwo - 17 zł. Opłatę skarbową uiszcza się w kasie UMiG lub na rachunek organu w Banku PEKAO SA I Oddział w Solcu Kujawskim nr 23 1240 3507 1111 0000 3057 6535
Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji wnoszącej sprzeciw stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski, które należy składać w sekretariacie Urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Uwagi:
Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 2 stanowiącej załącznik
Podstawa prawna:
1. Art. 152 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 t. j.).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1510 t. j.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2022 r. poz. 2142 t. j.).


Karta Usług - zgłoszenie eksploatacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

PDFKarta Usług Nr 2 ROŚiR_dostępność.pdf (134,08KB)

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

PDFWniosek do KU Nr 2_dostepność.pdf (179,86KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego