Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr V/54/24

Rodzaj aktu prawnego:
zarządzenie
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2018-2023
Sesja:
-
Data podjęcia:
06-05-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
06-05-2024
Data wejścia w życie:
06-05-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Pozycja w dzienniku urzędowym:
-
Nr aktu prawnego:
Zarządzenie Nr V/54/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawski
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2024 r., poz. 609) w związku z art. 13 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U. 2024 r., 307), i § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów Publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( Dz.U. z 2017 r., poz. 2247) oraz art. 24 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)
Akt prawa miejscowego:
Nie

Zarządzenie Nr V/54/24 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim

PDFZarządzenie Nr V_54_24.pdf (230,46KB)
PDFZarządzenie Nr V_54_24_dostępność.pdf (379,13KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego