Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze- Referent ds. promocji

Status ogłoszenia o naborze:
Przed terminem składania dokumentów
Numer ogłoszenia:
-
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miejski
Wydział:
Biuro Promocji
Miejsce pracy:
Urząd Miejski w Solcu Kujawskim
Stanowisko:
Referent ds. promocji
Wymiar etatu:
pełen etat
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
21-05-2024
Termin składania dokumentów:
04-06-2024
Sposób składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym
Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter) lub pocztą na adres:
Urząd Miejski w Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem kandydata
z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko - referenta ds. promocji”.

Termin składania ofert: do 04 czerwca 2024 r. do godz. 16:30.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim.

Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiadanie nieposzlakowanej opinii,
• wykształcenie średnie,
• 2 letni udokumentowany staż pracy (o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku),
• znajomość przepisów z zakresu ustaw: kodeksu postępowania administracyjnego, pracownikach samorządowych,
• bardzo dobra obsługa: komputera (oprogramowanie: Word, Excel, COREL).
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
• znajomość zagadnień z zakresu: organizacji wydarzeń promocyjnych, mediów społecznościowych, fotografii, programów graficznych,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność,
• umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku w sposób zapewniający terminową realizację zadań, rzetelność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz pracy pod presją czasu,
• wysoka kultura osobista, umiejętność współpracy i budowania dobrych relacji ze współpracownikami, wykonawcami oraz z klientami Urzędu.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
1) organizacja imprez o charakterze promocyjnym,
2) przygotowywanie materiałów promocyjnych,
3) prowadzenie kroniki wydarzeń gminy Solec Kujawski,
4) współpraca w zakresie promocji Solca Kujawskiego z innymi gminami i jednostkami,
5) organizacja stoisk promocyjnych podczas wydarzeń promocyjnych, wystaw, dożynek itp.,
6) zakup materiałów promocyjnych,
7) prowadzenie Facebooka,
8) współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy,
9) współpraca ze świetlicami wiejskimi.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
-
Lista wybranych kandydatów:
-
Uzasadnienie wyboru:
-

BURMISTRZ SOLCA KUJAWSKIEGO
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. promocji w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim

PDFkwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf (576,16KB)
PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- Referent ds. promocji.pdf (1,06MB)
PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- Referent ds. promocji_dostępność.pdf (250,74KB)


Zarządzenie Nr VI/21/24 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta ds. promocji.

PDFZarządzenie_21_24.pdf (224,63KB)
PDFZarządzenie_21_24_dostępność.pdf (107,66KB)

Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. promocji w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim

PDFInformacja o wyniku naboru.pdf (203,71KB)
PDFInformacja o wyniku naboru_dostępność.pdf (104,04KB)
 


 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego