Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr żłobków

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE GMINY SOLEC KUJAWSKI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

Informacji na temat wpisu do rejestru udziela Referat Edukacji, ul. 23 Stycznia 7, pokój 25 (II piętro), telefon 52-387-01-20.

Wpis do rejestru podlega opłacie, która zgodnie z Uchwałą nr XLVI/379/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 150,00 zł.


Informujemy, iż na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603), wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka  lub klubu dziecięcego prowadzi rejestr przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Dostęp do rejestru możliwy jest po kliknięciu w poniższy link:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego