Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał - 2024 rok (kadencji 2024 - 2029)

I sesja RM - 7.05.2024 roku:

Uchwała Nr I/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim.
PDFprojekt uchwały - wybór Przewodniczącego RM.pdf (222,28KB)

Uchwała Nr I/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
PDFprojekt uchwały - wybór Wiceprzewodniczącego RM.pdf (260,31KB)

Uchwała Nr I/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim.
PDFprojekt uchwały - powołanie Komisji Rewizyjnej.pdf (284,41KB)

Uchwała Nr I/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
PDFprojekt uchwały - powołanie K. Skarg Wniosków i Petycji.pdf (251,01KB)

Uchwała Nr I/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim  
PDFprojekt uchwały - powołanie komisji stałych.pdf (656,59KB)

II sesja RM - 24.05.2024 roku:

Uchwała Nr II/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok.

PDFProjekt uchwały_zmiana budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok.pdf (769,57KB)

Uchwała Nr II/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2024 – 2043

PDFProjekt uchwały_zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2024-2043.pdf (945,87KB)

Uchwała Nr II/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

PDFProjekt uchwały_diety Radnych.pdf (845,67KB)

Uchwała Nr II/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Solca Kujawskiego

PDFProjekt uchwały_ustalenie wynagrodzenia dla Burmistrza Solca Kujawskiego.pdf (467,61KB)

Uchwała Nr II/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia  bonifikaty od ceny  sprzedaży  lokali mieszkalnych

PDFProjekt uchwały_udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.pdf (367,23KB)

 Uchwała Nr II/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2027”

PDFProjekt uchwały_zmiana_wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.pdf (2,41MB)

Uchwała Nr II/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

PDFProjekt uchwały_nadanie nazwy drodze wewnetrznej.pdf (562,55KB)

Uchwała Nr II/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

PDFProjekt uchwały_ określenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf (670,98KB)

Uchwała Nr II/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyborów organów osiedli i sołectw działających na terenie Gminy Solec Kujawski

PDFProjekt uchwały_wybory organów osiedli i sołectw działajacych na terenie Gminy Solec Kujawski.pdf (273,80KB)

Uchwała Nr II/.../24 w sprawie przekazania skargi z dnia 26 kwietnia 2024 r. właściwemu organowi

PDFProjekt uchwały_przekazanie skargi z dnia 26 kwietnia 2024 r. właściwemu organowi.pdf (558,59KB)

Uchwała Nr II/.../24 w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie Gminy Solec Kujawski

PDFProjekt uchwały_dopłata do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski.pdf (360,77KB)

Uchwała Nr II/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

PDFProjekt uchwały_zmiana uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (695,76KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego