Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - zmiana imienia lub nazwiska

Wydział:
Urząd stanu Cywilnego (WSO)
Termin załatwienia:
do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.
Osoba kontaktowa:
Kierownik USC Justyna Żebrowska - Dudek
Miejsce załatwienia:
pok. nr 7
Telefon kontaktowy:
52 387-01-17
Miejsce odbioru:
pok. nr 7 UM
Wymagane dokumenty:
- Wniosek - formularz wniosku stanowi załącznik do karty usług,
- dokument tożsamości - do wglądu,
- oryginał dowodu wpłaty,
- inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska.
W przypadku wniosku o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego:
- Wniosek - formularz wniosku stanowi załącznik do karty usług,
- oświadczenie drugiego z rodziców o zgodzie na zmianę nazwiska małoletniego dziecka,
- oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 lat wyrażające zgodę na zmianę nazwiska - złożone w obecności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub w formie pisemnej poświadczonej przez notariusza lub konsula,
- dokument tożsamości rodziców/opiekunów prawnych dziecka - do wglądu.
Opłaty:
- 37 zł – za wydanie decyzji.
nr konta: Bank PKO S.A. I Oddział Solec Kujawski 23124035071111000030576535
dla przelewów z zagranicy: BIC SWIFT: PKOPPLPW PL 23124035071111000030576535
Tryb odwoławczy:
odwołanie wnosi się do wojewody Kujawsko – Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji stronie.
Uwagi:
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście do wybranego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska aktualnego lub nazwiska rodowego. Zmiany imienia i nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów.
Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko.
W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.
Zgodę na zmianę nazwiska dziecko wyraża osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Dzieci zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
Podstawa prawna:
art. 4, 7, 10, 12 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tj. Dz.U. 2021 poz. 1988) w związku z art. 104, 107 § 4, 129 i 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz.U. 2023 poz. 775).

Karta Usług - zmiana imienia lub nazwiska
PDFKarta Usług Nr 15_USC_dostępność.pdf (133,35KB)

Wnioski
PDFzał. nr 1 do KU Nr 15_dostępność.pdf (166,93KB)
PDFzał. nr 2 do KU Nr 15_dostępność.pdf (132,01KB)

Klauzula informacyjna
PDFKlauzula informacyjna USC.pdf (150,62KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego