Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - zgłoszenie zgonu

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego (WSO)
Termin załatwienia:
niezwłocznie.
Osoba kontaktowa:
Kierownik USC Justyna Żebrowska - Dudek
Miejsce załatwienia:
pok. nr 7
Telefon kontaktowy:
52 387-01-17
Miejsce odbioru:
pok. nr 7
Wymagane dokumenty:
- karta zgonu wydana przez służbę zdrowia,
- dokument tożsamości osoby zmarłej,
- pełnomocnictwo (jeżeli zgon jest zgłaszany przez firmę pogrzebową).
Do wglądu:
- dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon,
- dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej.
Opłaty:
od czynności sporządzenia aktu zgonu opłaty nie pobiera się.
- 17 zł - opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
nr konta: Bank PKO S.A. I Oddział Solec Kujawski 23124035071111000030576535.
Tryb odwoławczy:
nie przysługuje.
Uwagi:
Zgłoszenia zgonu dokonuje się w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.
Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
- małżonek,
- krewni zstępni,
- krewni wstępni,
- krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
- powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,
inne osoby, które dobrowolnie się do tego zobowiążą.
Zgon może być zgłoszony przez firmę pogrzebową po uprzednim uzyskaniu pisemnego pełnomocnictwa od rodziny (firmy pogrzebowe dysponują odpowiednimi drukami).
Podstawa prawna:
art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. 2023 poz. 1378),
ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 2023 poz. 887 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. 2021 poz. 1448).

Karta Usług - zgłoszenie zgonu
PDFKarta Usług Nr 10_USC_dostępność.pdf (127,84KB)

Klauzula informacyjna
PDFKlauzula informacyjna USC.pdf (150,62KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego