Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedłużenie terminu wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie ROŚiR.6220.1.3.2024

Burmistrz Solca Kujawskiego zawiadamia, że wydanie postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania dla planowanego przedsięwzięcia potencjalnie znacząco oddziałującego na środowisko, nie może nastąpić w określonym przepisami terminie. Prowadzone przed tut. organem postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rekultywacji w aktualnych warunkach środowiskowych i zamknięcie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Solec Kujawski” na działce o numerze ewidencyjnym nr 1259/1, obręb M. Solec Kujawski [0001], gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski, województwo Kujawsko – Pomorskie, obecnie jest na etapie zasięgania wymaganych prawem opinii organów współdziałających.

Szczegóły w załączonym poniżej obwieszczeniu.

PDF6220.1.3.2024_obw_o opóźnieniu postanowienia_REKULTYWACJA.pdf (90,60KB)
 

DOCX6220.1.3.2024_obw_o opóźnieniu postanowienia_REKULTYWACJA_dost.docx (17,87KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego