Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Wydział:
Wydział Utrzymania Miasta
Termin załatwienia:
Do 30 dni od dnia zgłoszenia
Osoba kontaktowa:
Justyna Czarnecka
Miejsce załatwienia:
UM, Budynek D przy ul. Toruńskiej 8
Telefon kontaktowy:
52 387 01 54
Miejsce odbioru:
UM
Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
2. mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją oczyszczalni ścieków lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,
3. certyfikat, deklaracja zgodności lub aprobata techniczna urządzeń oczyszczalni ścieków,
4. kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z instrukcją eksploatacji,
5. kopia zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Bydgoskiego,
6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (zwolnione z opłaty skarbowej są przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową),
7. pełnomocnictwo, w przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika.
Opłaty:
Przyjęcie zgłoszenia - 120 zł
(zwolnione z opłaty jest zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków realizowanej w związku z zabudową mieszkaniową, co wynika z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 2111).

Pełnomocnictwo - 17 zł
Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji wnoszącej sprzeciw stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Solca Kujawskiego, które należy składać w Punkcie Podawczym Urzędu Miejskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:
Szczegółowe informacje dostępne na karcie usług Nr 7
Podstawa prawna:
Szczegółowe informacje dostępne na karcie usług Nr 7

Karta Usług - zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków:

PDFKarta usług nr 7 zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni.pdf (290,14KB)

PDFKarta usług nr 7 zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni_dostępność.pdf (290,10KB)

 

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków:

PDFZgłoszenie do karty usług nr 7 - przydomowa oczyszczalnia ścieków.pdf (517,34KB)

PDFZgłoszenie do karty usług nr 7 - przydomowa oczyszczalnia ścieków_dostępność.pdf (517,34KB)

Klauzula informacyjna:

PDFKlauzula-informacyjna-ROŚIR_dostępność1.pdf (109,40KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego