Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - rejestracja urodzenia, małżeństwa, zgonu które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego (WSO)
Termin załatwienia:
do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Osoba kontaktowa:
Kierownik USC Justyna Żebrowska - Dudek
Miejsce załatwienia:
pok. nr 7
Telefon kontaktowy:
52 387-01-17
Miejsce odbioru:
pok. nr 7
Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- dokument potwierdzający zdarzenie,
- dokumenty pośrednie dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w rejestrowanym lub odtwarzanym akcie,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
- dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu
Opłaty:
- 39 zł – za zarejestrowanie zdarzenia z zakresu stanu cywilnego powstałego za granicą i nie zarejestrowanego w księgach stanu cywilnego i wydanie odpisu zupełnego aktu.
nr konta: Bank PKO S.A. I Oddział Solec Kujawski 23124035071111000030576535
dla przelewów z zagranicy nr konta z KARTY USŁUG nr 1.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uwagi:
Urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego. Dowodami w postępowaniu są: pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza w odniesieniu do aktu urodzenia; karta zgonu w odniesieniu do aktu zgonu. Wnioskodawcą może być osoba, której akt dotyczy, jej przedstawiciel ustawowy, osoba, która wykaże interes prawny lub osoba, która wykaże interes faktyczny w rejestracji zgonu. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dokonał rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane albo rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu. Kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul odmawia rejestracji zdarzenia, jeżeli wnioskodawca nie przedstawi dokumentu potwierdzającego zdarzenie lub rejestracja zdarzenia byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Podstawa prawna:
art. 99 - 103 z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. 2023 poz. 1378).

Karta Usług - rejestracja urodzenia, małżeństwa, zgonu które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane
PDFKarta Usług Nr 19_USC_dostępność.pdf (130,41KB)

Klauzula informacyjna
PDFKlauzula informacyjna USC.pdf (150,62KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego