Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego (WSO)
Termin załatwienia:
niezwłocznie
Osoba kontaktowa:
Kierownik USC Justyna Żebrowska - Dudek
Miejsce załatwienia:
pok. nr 7
Telefon kontaktowy:
52 387-01-17
Miejsce odbioru:
pok. nr 7
Wymagane dokumenty:
- dokument tożsamości do wglądu,
- oryginał dowodu wpłaty,
W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
- do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość,
- odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub unieważnieniu wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (osoby, które uprzednio pozostawały w związku małżeńskim),
zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.
Opłaty:
- 84 zł – za sporządzenie aktu małżeństwa.
nr konta: Bank PKO S.A. I Oddział Solec Kujawski 23124035071111000030576535
Tryb odwoławczy:
w przypadku zawiadomienia o odmowie wydania zapewnienia - wniosek do sądu rejonowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika USC o przyczynach odmowy.
Uwagi:
Zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa ważne jest przez okres sześciu miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Związek małżeński może być zawarty najwcześniej po upływie jednego miesiąca od złożenia zapewnienia o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa. Z ważnych powodów Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może wydać zezwolenie na skrócenie miesięcznego okresu oczekiwania. Mężczyzna i kobieta zamierzający wstąpić w związek małżeński muszą mieć ukończone 18 lat. Z ważnych względów sąd opiekuńczy może zezwolić na zwarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat. Termin ślubu ustala się z Kierownikiem USC. Istnieje możliwość zarezerwowania terminu telefonicznie z półrocznym wyprzedzeniem.
Podstawa prawna:
art.1, art.3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. 2020 poz. 1359 ze zm.) oraz art. 76-80, art. 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2023 poz. 1378).

Karta Usług - zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC
PDFKarta Usług Nr 7_USC_dostępność.pdf (128,44KB)

Klauzula informacyjna
PDFKlauzula informacyjna USC.pdf (150,62KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego