Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - ustalenie lub odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego (WSO)
Termin załatwienia:
niezwłocznie, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.
Osoba kontaktowa:
Kierownik USC Justyna Żebrowska - Dudek
Miejsce załatwienia:
pok. nr 7
Telefon kontaktowy:
52 387-01-17
Miejsce odbioru:
pok. nr 7 UM
Wymagane dokumenty:
- wniosek wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski,
- dokument tożsamości – do wglądu,
- dowody (dokumenty) potwierdzające fakt powstania i treść aktu, który ma być odtwarzany,
- pełnomocnictwo- w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,
- oświadczenie o wyborze nazwiska w sytuacji, gdy odtwarzany akt małżeństwa nie zwiera nazwisk małżonków noszonych po zawarciu małżeństwa oraz nazwisk dzieci.
Opłaty:
- opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego odtworzonego aktu stanu cywilnego – 39,00 zł,
- opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
nr konta: Bank PKO S.A. I Oddział Solec Kujawski 23124035071111000030576535, dla przelewów z zagranicy: BIC SWIFT: PKOPPLPW PL 23124035071111000030576535
Tryb odwoławczy:
odwołanie od decyzji odmownej wnosi się do wojewody Kujawsko – Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji stronie.
Uwagi:
Uwagi:
Wniosek można złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.
Forma załatwienia:
- Zamieszczenie w rejestrze stanu cywilnego odtworzonego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego oraz wydanie jego odpisu zupełnego,
- Decyzja odmawiająca odtworzenia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.
Podstawa prawna:
art. 2, art. 22, art. 31, art. 109, art. 110, art. 111, art. 112, art. 133 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. 2023 poz. 1378), art. 33, art. 35, art. 76a i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 775).

Karta Usług - ustalenie lub odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
PDFKarta Usług Nr 5_USC_dostępność.pdf (129,28KB)

Klauzula informacyjna
PDFKlauzula informacyjna USC.pdf (150,62KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego