Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego (WSO)
Termin załatwienia:
niezwłocznie, do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Osoba kontaktowa:
Kierownik USC Justyna Żebrowska – Dudek
Miejsce załatwienia:
pok. nr 7
Telefon kontaktowy:
52 387-01-17
Miejsce odbioru:
pok. nr 7 UM
Wymagane dokumenty:
- Wniosek - formularz wniosku stanowi załącznik do karty usług,
- oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia – załącznik,
- dokument tożsamości – do wglądu,
- dowód wpłaty.
Opłaty:
- 38 zł – za wydanie zaświadczenia
nr konta: Bank PKO S.A. I Oddział Solec Kujawski 23124035071111000030576535,
dla przelewów z zagranicy: BIC SWIFT: PKOPPLPW PL 23124035071111000030576535
Tryb odwoławczy:
nie przysługuje
Uwagi:
Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, stanowiący załącznik nr 1, zawierający wyżej wskazane dane, można przesłać drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca może potwierdzić go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnić profilem zaufanym ePUAP.
Podstawa prawna:
art. 44-45, art. 145 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. 2023 poz. 1378).

Karta Usług - wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym

PDFKarta Usług Nr 2_USC_dostępność.pdf (126,42KB)

Wniosek

PDFzał. do KU Nr 2_dostępność.pdf (81,69KB)

Klauzula informacyjna

PDFKlauzula informacyjna USC.pdf (150,62KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego