Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skargi i wnioski

Informacje opublikowane przed 1.09.2023 r. znajdują się w zakładce "Archiwum BIP" - "Skargi i Wnioski"

Podstawa prawna:
Zasady przyjmowania, rozpatrywania i zalatwiania skarg i wniosków reguluja przepisy art. 221 – 259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego ((Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), przepisy Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i zalatwiania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski moga byc wnoszone: pisemnie, faxem, poczta elektroniczna, ustnie do protokolu.
Do przyjmowania skarg i wniosków do protokolu zobowiazani sa wszyscy pracownicy Urzedu Miejskiego w Solcu Kujawskim w godzinach urzedowania.

Do Referatu Organizacyjnego nalezy przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków (pok. nr 8, parter UM).

Burmistrz Solca Kujawskiego przyjmuje interesantów (również w sprawach skarg i wniosków) we wtorki w godz. od 7.30 do 16.30 pod nr tel . 52 387 01 44 (sekretariat) meil: solec@soleckujawski.pl.

Skarge lub wniosek adresowane do wlasciwego organu i przeslane do Burmistrza Solca Kujawskiego lub Urzedu Miejskiego zalatwia w ramach wlasciwosci organ, do którego byly adresowane.

Jezli Burmistrz Solca Kujawskiego nie jest wlasciwy do rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku niezwlocznie, nie pózniej jednak niz w terminie 7 dni, przekazuje skarge lub wniosek wlasciwemu organowi, zawiadamiaja o tym wnoszacego albo wskazuje wlasciwy organ.

Skargi i wnioski nie zawierajace imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszacego pozostawia sie bez rozpatrzenia.

Skargi i wnioski zalatwiane sa niezwlocznie, nie pózniej jednak niz w ciagu miesiaca.

W razie niezalatwienia sprawy w terminie jednego miesiaca informuje sie wnoszacego o przyczynie niedotrzymania terminu i wskazuje sie nowy termin zalatwienia sprawy.
 

Rejestr skarg i wniosków kierowanych do Burmistrza - 2023 rok

PDFrejestr skarg i wniosków R.O. 2023_dostępność.pdf (211,03KB)

Rejestr skarg i wniosków kierowanych do Burmistrza - 2024 rok

PDFrejestr skarg i wniosków R.O. 2024_dostępność.pdf (217,07KB)

Rejestr skarg i wniosków kierowanych do Rady Miejskiej - 2023 rok

PDFrejestr skarg i wniosków RM - 2023_dostępność.pdf (214,39KB)

Rejestr skarg i wniosków kierowanych do Rady Miejskiej - 2024 rok

PDFrejestr skarg i wniosków RM - 2024_dostępność.pdf (220,11KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego