Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rządowy program pomocy dla uczniów

Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024.

W bieżącym roku pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników, obejmuje się uczniów:

– słabowidzących,

– niesłyszących,

– słabosłyszących,

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

– z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wymienionych powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Pomoc dotyczy dofinansowania zakupu podręczników zarówno do kształcenia ogólnego jak i zawodowego, w obu przypadkach również podręczników do kształcenia specjalnego, a także materiałów edukacyjnych.

  • Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2023/2024 m.in. do :

1) branżowej szkoły I stopnia,

2) branżowej szkoły II stopnia,

3) liceum ogólnokształcącego,

4) technikum.

  • Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych, do kształcenia zawodowego, jest udzielana uczniom, uczęszczającym w roku szkolnym 2023/2024 m. in. do:

1) branżowej szkoły I stopnia,

2)  branżowej szkoły II stopnia,

3) technikum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód – do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników wraz z niezbędnymi dokumentami można składać do dnia 8 września 2023 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024.

PDFInformacja-ogólna_dostępność.pdf (103,91KB)
PDFKLAUZULA-Wyprawka-szkolna.pdf (91,09KB)
 

____________________
Zarządzenie Nr V/80/23 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024.

PDFZarządzenie_80_23_dostępność.pdf (133,01KB)

______________________
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.05.2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego