Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Otorowo I" położonego w miejscowości Otorowo, gmina Solec Kujawski

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Otorowo I" położonego w miejscowości Otorowo, gmina Solec Kujawski

Dokumenty  dotyczące ww. mpzp wytworzone przed dniem 01 września 2023r. znajdują się pod wskazanym linkiem:

https://mst-solec-kujawski.arch.rbip.mojregion.info/mpzp-terenu-otorowo-i-polozonego-w-obrebie-ewidencyjny-otorowo-gmina-solec-kujawski/

Plik Geotiff oraz plik legendy

TIFmpzp_2_rys_1.tif (319,08KB)
JPEGmpzp_2_rys_1_leg.jpeg (119,21KB)
 

9.Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 25.10.2023r., znak: NNZ.9022.1.66.2023 dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Otorowo I" położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

PDFopinia PWIS z dn. 20.10.2023 znak NNZ.9022.1.66.2023.pdf (497,51KB)

10. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 08.11.2023r., znak: WOO.410.431.2023.AT dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Otorowo I" położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

PDFRDOŚ_opinia.pdf (170,06KB)

11.Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 15.11.2023r., znak: NNZ.9022.1.12.2023 dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Otorowo I" położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

PDFopinia PPIS.pdf (112,02KB)
 

12. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU "OTOROWO I" POŁOŻONEGO W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM OTOROWO, GMINA SOLEC KUJAWSKI WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

12.1. Ogłoszenie Burmistrza Solca Kujawskiego  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Otorowo I" położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski.

PDFObwieszczebie BIP_wyłożenie Otorowo I_wersja dostępna.pdf (476,27KB)
PDFObwieszczenie BIP_wyłożenie_Otorowo I.pdf (127,05KB)

12.2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Otorowo I" położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

PDFProjekt mpzp Otorowo I.pdf (519,11KB)
PDFzałącznik mpzp Otorowo I.pdf (282,90KB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko_Otorowo I.pdf (2,31MB)
PDFzałącznik do prognozy oddziaływania na srodowisko_otorowo I.pdf (161,36KB)

Uwaga!!!

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023r. (Dz. U. z 2023r. poz. 2509) uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy składać na udostępnionym formularzu:

PDFWzór formularza_pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego.pdf (319,12KB)

13. Ogłoszenie Burmistrza Solca Kujawskiego o przyjęciu przez Radę Miejską dnia 23 lutego 2024 r. uchwały Nr LXXXI/558/24 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Otorowo I" położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski (art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

PDFOgłoszenie mpzp_Otorowo.pdf (41,81KB)
PDFOgłoszenie Burmistrza Solca Kujawskiego o uchwaleniu mpzp_wersja dostępna.pdf (412,55KB)

14.Uzasadnienie do przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

PDFUzasadnienie mpzp_Otorowo.pdf (98,54KB)
PDFUzasadnienie_Otorowo_wersja dostępna.pdf (597,61KB)
 

15. Podsumowanie do przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

PDFPodsumowanie mpzp_Otorowo.pdf (124,17KB)
PDFPodsumowanie_Otorowo_wersja dostępna.pdf (499,62KB)
 


 


 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego