Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - nadawanie lub zmiana numeru PESEL

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich
Termin załatwienia:
Niezwłocznie. Czynność materialno-techniczna.
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Orzechowska
Miejsce załatwienia:
pok. 6, UM
Telefon kontaktowy:
(52) 387 01 16
Miejsce odbioru:
pok. 6, UM
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany formularz „Wniosek o nadanie numeru PESEL”;
2. Dowód osobisty lub paszport;
3. Dokumenty potwierdzające dane wskazane we wniosku, szczególnie w zakresie wskazanej we wniosku podstawy prawnej;
4. Ewentualnie dokumenty uzasadniające zmianę numeru PESEL.
Opłaty:
Brak.
Tryb odwoławczy:
Brak.
Uwagi:

Uwagi:
O nadanie numeru PESEL z urzędu występują odpowiednio:
1) kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia;
2) organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy;
3) organ wydający polski dokument tożsamości;
4) organ wydający dowód osobisty;
5) organ gminy właściwy do realizacji wniosku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców, po wydaniu pozytywnej decyzji w tej sprawie w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy;
6) organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy - w stosunku do osób, dla których nie można ustalić organu właściwego.

Organ, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL, powiadamia osobę o nadaniu lub zmianie tego numeru, a osoba, której zmieniono numer PESEL, nie może posługiwać się poprzednio nadanym numerem PESEL, od chwili powiadomienia o zmianie.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1191 ze zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (t. j. Dz. U. 2015, poz.1984 ze zm.).

Karta Usług - nadawanie lub zmiana numeru PESEL

PDFKarta Usług Nr 11_RSO_dostępność.pdf (195,59KB)

Wniosek o nadanie numeru PESEL
PDFWniosek o nadane nr PESEL.pdf (1,20MB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego