Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydział:
Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Termin załatwienia:
tryb ustawowy przewiduje 7 dni na wydanie dokumentu, jednak w większości przypadków dokument wydawany jest w terminie 2-3 dni, licząc od daty złożenia wniosku.
Osoba kontaktowa:
Anna Kwiatkowska, Małgorzata Mandziejewska, Paweł Kaszanek
Miejsce załatwienia:
UM, 28 (budynek B)
Telefon kontaktowy:
52 387 01 22, 52 387 01 23
Miejsce odbioru:
UM, 28 (budynek B)
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
3. Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.
Opłaty:
Opłata skarbowa za wypis z planu:
1. za wypis z planu:
- do 5 stron wypisu – 30zł
- powyżej 5 stron – 50zł
2. za wyrys z planu:
- za każdą stronę A4 – 20zł
- nie więcej niż – 200zł
3. 17 zł - za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika,
Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim.
Na stronie internetowej tut. Urzędu https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/ znajduje się numer konta, na który należy dokonywać wpłat.
Tryb odwoławczy:
brak
Uwagi:
brak
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2022r. poz. 2142 z późn. zm.).

Karta Usług - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

PDFKarta Usług nr 1_dostępność.pdf (94,57KB)

WPDFwniosek do Karty Usług nr 1 - wypis i wyrys z mpzp.pdf (706,99KB)
niosek o wydanie wypisu i wyrysu

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego