Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - Zezwolenie na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydział:
Wydział Utrzymania Miasta
Termin załatwienia:
30 dni
Osoba kontaktowa:
Joanna Zawadzka
Miejsce załatwienia:
WUM, ul. Toruńska 8, pokój nr 3
Telefon kontaktowy:
52 387-01-64
Miejsce odbioru:
WUM, ul. Toruńska 8, pokój nr 3, godz. pracy: poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:15, wtorek 7:30-17:00, piątek 8:00-15:15
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2. Załączniki:
• Kserokopia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
• Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podana w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.
• Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.
• Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi.
• Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach (dotyczy przewozów regularnych).
• Cennik (zgodny z warunkami określonymi w art. 18b ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym).
• Wykaz pojazdów, którymi wnioskodawca zamierza wykonać przewozy z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc.
• Dowód uiszczenia opłaty.
• Informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu (w przypadku przewozów regularnych specjalnych).
Opłaty:
Opłata za wydanie zezwolenia dla przewozu regularnego uzależniona jest od okresu jego ważności
i wynosi:
do roku - 100,00 zł
do 2 lat - 150,00 zł
do 3 lat - 200,00 zł
do 4 lat - 250,00 zł
do 5 lat - 300,00 zł
Dla przewozu regularnego specjalnego opłata wynosi 50% opłaty przewidzianej za wydanie zezwolenia dla przewozu regularnego.
Za wydanie wypisu z zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty za wydanie zezwolenia.
Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty za wydanie zezwolenia.
Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty za wydanie zezwolenia.
Za przedłużenie ważności zezwolenia pobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia.
Opłaty należy dokonać na konto:
Bank Pekao S.A. I/O Solec Kujawski nr 23 1240 3507 1111 0000 3057 6535
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Solca Kujawskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:
Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta i Gminy.
Podstawa prawna:
• Art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym.
• Art. 104, 107, 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

Karta Usług - Zezwolenie na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

PDFKarta Usług nr 6 Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym_dostępność.pdf (546,29KB)

Wniosek o wydanie zezwolenia

DOCWniosek do Karty Usług nr 6.doc (41,00KB)

Klauzula informacyjna

PDFKlauzula-informacyjna-5.pdf (108,90KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego