Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wydział:
Wydział Utrzymania Miasta
Termin załatwienia:
Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, do 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.
Osoba kontaktowa:
Agnieszka Szczuryk / wz. Katarzyna Bujalska
Miejsce załatwienia:
WUM ul. Toruńska 8a, pok. nr 2
Telefon kontaktowy:
52 387 01 25
Miejsce odbioru:
WUM ul. Toruńska 8a, pok. nr 2
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
Opłaty:
50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, są zwolnieniu z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej. 2. 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu). 3. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). 4. 5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać: - przelewem lub przekazem na rachunek Urzędu w Banku PEKAO SA I Oddział w Solcu Kujawskim nr 23 1240 3507 1111 0000 3057 6535
Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski.
Uwagi:
Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 3, stanowiącej załącznik
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469).
4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r., poz. 221 ze zm.).

Karta Usług - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

PDFKarta Usług Nr 3_WUM_dostępność.pdf (130,99KB)

Wniosek o wpis do rejestru

PDFWniosek do Karty Usług Nr 3_dostępność.pdf (113,54KB)

Oświadczenie o spełnienie warunków wymaganych do wykonania działalności

PDFOświadczenie do Karty Usług Nr 3_dostępność.pdf (145,25KB)

Klauzula informacyjna

PDFKlauzula-informacyjna-ROŚIR.pdf (135,18KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego