Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - zezwolenie na lokalizację zjazdu

Wydział:
Wydział Utrzymania Miasta
Termin załatwienia:
do 30 dni
Osoba kontaktowa:
Agnieszka Bandoch
Miejsce załatwienia:
WUM, ul. Toruńska 8, pokój nr 3
Telefon kontaktowy:
52 387-01-64
Miejsce odbioru:
WUM, ul. Toruńska 8, pokój nr 3
Wymagane dokumenty:
- Wniosek
- Załączniki:
• mapę w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem planowanej lokalizacji zjazdu – 2 egz.
• pełnomocnictwo, jeśli nie występuje właściciel (dowód wniesionej opłaty skarbowej
w wysokości 17,00zł.)
Opłaty:
za pełnomocnictwo – 17 zł,
Przelewem na konto Bank Pekao S.A. I/O Solec Kujawski nr 23 1240 3507 1111 0000 3057 6535 lub
kartą płatniczą przy użyciu terminala płatniczego w sekretariacie Urzędu Miejskiego
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Solca Kujawskiego w terminie 14 dni od
dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim
Podstawa prawna:
Na podstawie art. 29, art. 36, art. 39 ust. 1 pkt. 7, art. 40 ust. 12 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeksu postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Karta Usług - zezwolenie na lokalizację zjazdu

PDFKarta-Nr-1-zezwolenie-na-lokalizację-zjazdu_dostępność.pdf (214,45KB)

Wniosek o wydanie zezwolenia

PDFWniosek-na-lokalizację-zjazdu_dostępność.pdf (98,27KB)

Klauzula informacyjna

PDFKlauzula-informacyjna.pdf (108,90KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego