Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi.

Wydział:
Wydział Utrzymania Miasta
Termin załatwienia:
do 30 dni
Osoba kontaktowa:
Karolina Lemka
Miejsce załatwienia:
WUM, ul. Toruńska 8, pokój nr 3
Telefon kontaktowy:
52 387-01-64
Miejsce odbioru:
WUM, ul. Toruńska 8, pokój nr 3
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2. Załączniki:
• szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji i podaniem
wymiarów umieszczanego urządzenia/obiektu/reklamy,
• wykaz urządzeń umieszczanych w pasie drogowym z podaniem ich lokalizacji i wymiarów,
w przypadku umieszczania więcej niż 1 urządzenia,
• inne (w razie potrzeby organ może żądać dodatkowych dokumentów).
Opłaty:
Wysokość stawek opłat za umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - szczegóły w Karcie Usług
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Solca Kujawskiego w terminie
14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim
Podstawa prawna:
Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 2 pkt. 2, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania
administracyjnego i uchwały nr XXXVI/283/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 listopada
2021r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie
Gminy Solec Kujawski na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego /Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 5934/.

Karta Usług - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi

PDFKarta-Nr-3-zajęcie-pasa_dostępność.pdf (228,21KB)

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

PDFWniosek-do-Karty-nr-3-umieszczenia-urządzenia-w-pasie-drogowym.pdf (237,79KB)

Klauzula informacyjna

PDFKlauzula-informacyjna-2.pdf (108,90KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego