Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ponowne przedłużenie terminu wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Burmistrz Solca Kujawskiego zawiadamia, że wydanie postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania dla planowanego przedsięwzięcia potencjalnie znacząco oddziałującego na środowisko, nie może nastąpić w określonym przepisami terminie. Prowadzone przed tut. organem postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Demontażu modułu membranowego oraz zmianie sposobu użytkowania instalacji do przetwarzania (odzysku) rozpuszczalników palnych i niepalnych, zlokalizowanej na terenie zakładu Alpinus Chemia Sp. Z o.o., ul. Garbary 5D w Solcu Kujawskim”, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski, województwo Kujawsko - Pomorskie, na działce o numerze ewidencyjnym 2886, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], obecnie jest na etapie zasięgania wymaganych prawem opinii organów współdziałających.

Wydanie postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinno nastąpić w terminie do dnia 15 lutego 2024 r.

Szczegóły w załączonym poniżej obwieszczeniu.

PDFROŚiR.6220.1.3.2023__obwieszczenie o przedłużeniu 2.pdf (120,31KB)
DOCdostępność_ROŚiR.6220.1.3.2023__obwieszczenie o przedłużeniu 2.doc (36,00KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego