Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wydział:
Urząd stanu Cywilnego (WSO)
Termin załatwienia:
niezwłocznie, sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Osoba kontaktowa:
Kierownik USC Justyna Żebrowska - Dudek
Miejsce załatwienia:
pok. nr 7
Telefon kontaktowy:
52 387-01-17
Miejsce odbioru:
pok. nr 7
Wymagane dokumenty:
- Wniosek - formularz wniosku stanowi załącznik do karty usług,
- dokument tożsamości - do wglądu,
- dokument stanowiący podstawę uzupełnienia,
- pełnomocnictwo - jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik,
- oryginał dowodu wpłaty.
Opłaty:
- 39 zł – za wydanie odpisu zupełnego aktu po uzupełnieniu,
- 17 zł - opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
nr konta: Bank PKO S.A. I Oddział Solec Kujawski 23124035071111000030576535
dla przelewów z zagranicy: BIC SWIFT: PKOPPLPW PL 23124035071111000030576535
Tryb odwoławczy:
od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uwagi:
Wniosek można złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.
Forma załatwienia:
1. Dołączenie wzmianki dodatkowej do uzupełnionego aktu stanu cywilnego.
2. Decyzja administracyjna odmawiająca uzupełnienia aktu stanu cywilnego.
Podstawa prawna:
art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. 2023 poz. 1378), art. 33, 35, 76a i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2023 poz. 775).

Karta Usług - uzupełnienie aktu stanu cywilnego
PDFKarta Usług Nr 4_USC_dostępność.pdf (128,38KB)

Wniosek
PDFzał. do KU Nr 4_dostepność.pdf (134,30KB)

Klauzula informacyjna
PDFKlauzula informacyjna USC.pdf (150,62KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego