Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXXI/558/24 RM z dnia 23.02.2024 r.

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2018-2023
Sesja:
LXXXI
Data podjęcia:
23-02-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
14-03-2024
Data wejścia w życie:
14-03-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
28-02-2024
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Pozycja w dzienniku urzędowym:
1277
Nr aktu prawnego:
LXXXI/558/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Otorowo I” położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski.
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2023 r. poz. 40) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) w związku z art.67 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz po stwierdzeniu, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski uchwalonego uchwałą Nr XVI/138/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 czerwca 2008 roku oraz uchwałą Nr XIV/133/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 roku
Akt prawa miejscowego:
Tak

Uchwała Nr LXXXI/558/24 RM z dnia 23.02.2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Otorowo I" położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski

PDFUchwała_558_24.pdf (3,69MB)

PDFUchwała_558_24_dostępność.pdf (211,73KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały_558_24- mapa.pdf (2,40MB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego