Urząd Miejski w Solcu Kujawskim

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878), z dniem 25 maja 2020 r. do odwołania, znosi się ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim, z zastrzeżeniem ograniczenia ilości interesantów przyjmowanych jednocześnie :

 1. Obsługa interesantów będzie realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1515, we wtorki w godzinach 730-1630.
 2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
 3. Zaleca się korzystać z obsługi interesantów w formie telefonicznej, elektronicznej lub listownie za pośrednictwem operatora pocztowego.
 4. Wznawia się możliwość osobistego doręczania korespondencji w Biurze Podawczym – Kancelarii Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim.
 5. Apelujemy, o ile to możliwe, o korzystanie z obsługi interesantów w formie telefonicznej, listownej lub elektronicznej poprzez przesyłanie korespondencji za pośrednictwem odpowiednich środków komunikacji, tj.:
 6. Aby uzyskać profil zaufany nie trzeba udawać się do Urzędu:

– Profil zaufany można założyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej – na stronie www.pz.gov.pl

– Tymczasowy Profil Zaufany można założyć za pośrednictwem strony internetowej www.pz.gov.pl – potwierdzenie podczas rozmowy wideo z urzędnikiem,

 1. Dla wygody i bezpieczeństwa interesantów zaleca się wcześniejsze, telefoniczne umawianie wizyt z pracownikiem obsługującym sprawę pod numerem telefonów:
 • kancelaria Urzędu Miejskiego: 52 387-01-04
 • sekretariat Urzędu Miejskiego: 52 387-01-44
 • w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych: 52 387-01-16, 52 387-01-35
 • w sprawach Urzędu Stanu Cywilnego: 52-387-01-17.

Wykaz pozostałych numerów telefonów dostępny pod adresem: www.soleckujawski.pl/pl/page/książka-telefoniczna

 1. Każdy wchodzący do Urzędu interesant będzie rejestrowany.
 2. Osoby odwiedzające Urząd zobowiązane są do stosowania obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny, w szczególności dezynfekcji rąk i zasłaniania ust i twarzy np. maseczką lub przyłbicą.
 3. Wszelkie płatności zaleca się dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
 4. Jednocześnie informujemy, że każdy interesant załatwiający sprawę w Urzędzie ma możliwość otrzymania formularza wyrażającego zgodę na prowadzenie sprawy elektronicznie (zgodnie z art. 39 par. 1 ust. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Sprawy osób, które wyrażą zgodę na taką formę, będą załatwiane korespondencyjnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Informacje o dalszych, ewentualnych zmianach w obsłudze interesantów oraz obowiązujących środkach bezpieczeństwa podczas obsługi będą publikowane w BIP, na stronie internetowej soleckujawski.pl lub na tablicach informacyjnych Urzędu.
  _______________________

DANE URZĘDU:
23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski
tel. +48 52 387 01 0052 387 01 04 – centrala
tel. +48 52 387 01 44 / 387 01 46 – sekretariat
fax. +48 52 387 12 53
e-mail: solec[at]soleckujawski[dot]pl

WYDZIAŁ UTRZYMANIA MIASTA
ul. Toruńska 8a, 86 – 050 Solec Kujawski
Dyrektor – tel. 387 01 60
Ref. Ochrony Środowiska i Rolnictwa – tel. 387 01 54, 387 01 61, 387 01 62, 387 01 65
Ref. Gospodarki Komunalnej – tel. 387 01 64, 387 01 69
UWAGA !
Od 16.10.2019 r. sprawy związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi należy załatwiać w bud. D w Wydziale Utrzymania Miasta przy ul. Toruńskiej 8a.

GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek: 7.30 – 15.15
Wtorek: 7.30 – 16.30 (dzień obsługi petenta, przyjmowanie skarg i wniosków)
Środa: 7.30 – 15.15
Czwartek: 7.30 – 15.15
Piątek: 7.30 – 15.15

Nr rachunku bieżącego UM: 23 1240 3507 1111 0000 3057 6535
Nr rachunku pomocniczego UM (depozyty): 60 1240 3507 1111 0000 3057 6548
Bank PEKAO SA I Oddział w Solcu Kujawskim

NIP GMINY: 554 289 24 92
REGON GMINY: 092350702

Kontakt internetowy:
e-mail: solec[at]soleckujawski[dot]pl

Strona internetowa: 
www.soleckujawski.pl

WAŻNY KOMUNIKAT!!!
Z DNIEM 1 LIPCA 2019 R. KASA URZĘDU MIEJSKIEGO W SOLCU KUJAWSKIM ZOSTAŁA ZLIKWIDOWANA.

W związku z powyższym wszelkie wpłaty gotówkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy można będzie dokonywać w Oddziale Banku Pekao SA (obok Biedronki) przy ul. Garbary 2B w Solcu Kujawskim (bez żadnych opłat) lub w innych placówkach przyjmujących wpłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat. W przypadku płatności dokonywanych w systemie bankowości elektronicznej (przelew) wpłat należny dokonywać na wskazane indywidualne konta bankowe utworzone w ramach płatności masowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu, opłata za gospodarowanie odpadami oraz czynsze).
W pozostałych przypadkach jeżeli nie są nadane indywidualne konta bankowe, wpłat należy dokonywać na rachunek bieżący Gminy: 23 1240 3507 1111 0000 3057 6535 (opłata skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, dzierżawy, czynsze itp.) lub rachunek pomocniczy (depozyty): 60 1240 3507 1111 0000 3057 6548 (kaucje, wadia).

Transmisje na żywo z obrad sesji Rady Miejskiej oraz archiwum nagrań można znaleźć pod adresem: www.soleckujawski.esesja.pl oraz https://transmisja.esesja.pl/soleckujawski

Plan Miasta i Gminy Solec Kujawski

Wykaz Dróg Gminnych

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO – KLIKNIJ TUTAJ (tel. kontaktowy 501 615 484)

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

UWAGA !!
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej od dnia 10 maja br. będzie funkcjonował w Budynku „E” Urzędu Miejskiego przy ul. 23 Stycznia 7 (wejście przy bramie wjazdowej na parking).


Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – Wydział Komunikacji, Ośrodek Zamiejscowy w Solcu Kujawskim:
tel. 52 387 01 24
Adres korespondencyjny: ul. 23 Stycznia 14 A, skrytka pocztowa Nr 5, 86-050 Solec Kujawski

UWAGA !
KOMUNIKAT STAROSTY BYDGOSKIEGO DOT. ZMIAN W ZAKRESIE OBSŁUGI INTERESANTÓW !

Sprawy związane z rejestracją pojazdów w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy realizowane są w wymienionych poniżej dniach i godzinach:
poniedziałek, czwartek: od 8.00 – do 15.00,
wtorek: od 8.00 – do 16.00,
piątek: od 8.00 do 15.00,

Wnioski o rejestrację można składać w poniedziałki, czwartki i piątki od godz. 8.00 – 14.00, a we wtorki od godz. 8.00 – 15.30.

UWAGA ! Rejestracji, wyrejestrowania pojazdów oraz wymiany dowodów rejestracyjnych można dokonać wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.


WAŻNE TELEFONY

Gminny Punkt Kontaktowy Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (wszelkie sprawy mieszkańców):
w godz. od 7:15 – 15:15 – tel 52 – 387-01 – 14,
w godz. od 15:15 – 7:15 – tel 52 – 387 – 13 – 88.

Awarie oświetlenia ulicznego – tel. 510 81 20 (w godz. od 15.00 do 6.00, Poznań) lub 52 387 01 69 w godzinach od 7.30 do godz. 15.15.

112 – sytuacje zagrożenia zdrowia, życia lub mienia,
997 – Policja,
998 – Straż Pożarna,
999 – Pogotowie Ratunkowe,
991 – Pogotowie Energetyczne,
992 – Pogotowie Gazowe.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Solcu Kujawskim (sprawy związane z awarią sieci wodociągowych i kanalizacyjnych) – 52-387-13-01 – telefon całodobowy).

Klauzula informacja Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>