Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - opinia o klasyfikacji akustycznej terenu

Wydział:
Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Termin załatwienia:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Osoba kontaktowa:
Anna Kwiatkowska, Małgorzata Mandziejewska, Paweł Kaszanek
Miejsce załatwienia:
UM, pok. 28 (budynek B)
Telefon kontaktowy:
52 387 01 22, 52 387 01 23
Miejsce odbioru:
UM, pok. 28 (budynek B)
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o dokonanie opinii o klasyfikacji akustycznej terenu.
2. Aktualna mapa obrazująca w całości położenie wnioskowanego terenu wraz z zaznaczonym obszarem oddziaływania przedsięwzięcia oraz obejmująca tereny przyległe.
3. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
Opłaty:
wydanie opinii o klasyfikacji akustycznej terenu nie podlega opłacie.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie nie przysługuje.
Uwagi:
brak
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.).
2. Art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasów w środowisku (tekst jednolity - Dz. U. z 2014r. poz. 112).

Karta Usług - opinia o klasyfikacji akustycznej terenu

PDFKarta Usług nr 10_dostępnośćdoc.pdf (84,66KB)

Wniosek o dokonanie opinii o klasyfikacji akustycznej terenu

PDFwniosek do Karty Usług nr 10 - o klasyfikację akustyczną.pdf (594,47KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego