Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wydział:
Wydział Budżetu i Finansów
Termin załatwienia:
do 30 dni
Osoba kontaktowa:
Monika Nowak
Miejsce załatwienia:
UM, pok. 15
Telefon kontaktowy:
25 387 01 10
Miejsce odbioru:
UM, pok. 15
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek podatnika o zwrot podatku akcyzowego,
2. faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6
miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
Opłaty:
brak
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Solca Kujawskiego, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji stronie. Odwołanie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu
Miejskiego – pok. 1
Uwagi:
1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie
wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego – pok. 1.
2. Rozpatrzenie wniosku jest uzależnione od dostarczenia wymaganych dokumentów.
Podstawa prawna:
art. 3 ust 1-2, art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej (Dz.U.2022.846 ze zm.),
Art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego...

Karta Usług - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

PDFKarta-Usług_21_księgowość_dostepność.pdf (148,34KB)

Wniosek

PDFwniosek-o-zwrot-podatku-akcyzowego3.pdf (396,89KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego