Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości

Wydział:
Wydział Gospodarki Mieniem
Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego (art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Osoba kontaktowa:
Emilia Gdaniec
Miejsce załatwienia:
UM
Telefon kontaktowy:
52 387 01 09
Miejsce odbioru:
UM
Wymagane dokumenty:
wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego (wniosek do pobrania).
Opłaty:
- za wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego – 17,00 zł. (dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku),
- opłata skarbowa od pełnomocnictwa - w przypadku gdy złożenie wniosku i/lub jego odbiór jest załatwiane przez pełnomocnika – 17,00 zł. (pełnomocnictwo i dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku). Przypadki zwolnienia od opłaty skarbowej od pełnomocnictwa są uregulowane w części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142),
- opłatę skarbową należy uiścić na rachunek Gminy: 23 1240 3507 1111 0000 3057 6535.
Tryb odwoławczy:
Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.
Uwagi:
brak
Podstawa prawna:
1. art. 47a ust. 1 pkt 1, ust. 5 i art. 47b ust. 1 Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2023 poz. 1752 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368).
3. Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).
4. Część II pkt 21 oraz część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

Karta Usług Nr 11 - wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości

PDFKarta Usług Nr 11_dostępność.pdf (124,52KB)

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o nadanym numerze porządkowym_dostępnośćdoc.pdf (94,23KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego