Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze- Specjalista energetyk gminny

Status ogłoszenia o naborze:
Nierozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
-
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miejski
Wydział:
Wydział Utrzymania Miasta
Miejsce pracy:
Urząd Miejski
Stanowisko:
Specjalista- Energetyk gminny
Wymiar etatu:
1/2 etatu
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
03-04-2024
Termin składania dokumentów:
15-04-2024
Sposób składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym
Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter) lub pocztą na adres:
Urząd Miejski w Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem kandydata
z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko specjalista – energetyk gminny”.
Miejsce składania dokumentów:
W Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter), ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiadanie nieposzlakowanej opinii,
• wykształcenie wyższe techniczne w branży elektrycznej lub energetycznej,
• co najmniej 3 letni udokumentowany staż pracy,
• znajomość zagadnień z zakresu: zarządzania energią w tym cieplną i gazową, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii,
• prawo jazdy kat. B,
• bardzo dobra obsługa komputera (Word, Excel), digitalizacja obiegu dokumentów oraz urządzeń biurowych.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
• uprawnienia budowlane wykonawcze lub projektowe w branży elektrycznej będą dodatkowym atutem,
• znajomość zagadnień związanych z przygotowaniem procesu inwestycyjnego i jego realizacją,
• znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych,
• znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• myślenie analityczne, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, komunikatywność,
• umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku w sposób zapewniający terminową realizację zadań, rzetelność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz pracy pod presją czasu,
• wysoka kultura osobista, umiejętność współpracy i budowania dobrych relacji ze współpracownikami, wykonawcami oraz z klientami Urzędu.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
• przeprowadzanie procedur zakupu energii elektrycznej, cieplnej i gazu ziemnego na potrzeby gminy;
• przygotowanie i analiza umów na dostawę energii elektrycznej cieplnej i gazu ziemnego;
• analiza kosztów i opłat za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i gazu ziemnego;
• współpraca przy realizacji zadań dotyczących prac projektowych – analiza projektów inwestycyjnych w zakresie energii;
• bieżąca analiza i raportowanie zużycia energii elektrycznej, cieplnej i gazu ziemnego;
• wskazanie działań ich wdrażanie w celu minimalizacji zużycia energii cieplnej i gazu, a tym samym ich kontrola;
• udział w przeglądach gwarancyjnych, spotkaniach z ramienia zamawiającego podczas realizacji inwestycji oraz przy odbiorze robót;
• nadzór merytoryczny nad realizowanymi pracami i kompletnością dokumentów, w zakresie określonym w obowiązujących przepisach;
• współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie funkcjonowania: oświetlenia ulicznego, zużycia energii elektrycznej, cieplnej i gazu na terenie gminy Solec Kujawski;
• współpraca i przygotowywania projektów programów, planów w zakresie energetycznym, w tym oszczędności energetycznej;
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Szczegóły znajdują się w załączniku.
Lista wybranych kandydatów:
-
Uzasadnienie wyboru:
-

Strona archiwalna

 

BURMISTRZ  SOLCA KUJAWSKIEGO
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - specjalistę- energetyka gminnego w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim

PDFOgłoszenie o naborze- specjalista energetyk gminny.pdf (1,15MB)
PDFOgłoszenie o naborze- specjalista energetyk gminny-dostępność.pdf (253,25KB)
PDFkwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf (576,16KB)

PDFinformacja o nierozstrzygnięciu naboru.pdf (117,96KB)
PDFinformacja o nierozstrzygnięciu naboru_dostępność.pdf (99,25KB)
 

 

 

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego