Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku pod adresem Rudy 11 wraz z pomieszczeniem gospodarczym oraz z ułamkową częścią gruntu

Nr przetargu:
-
Data ogłoszenia:
26-04-2024

Burmistrz Solca Kujawskiego

o g ł a s z a

rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku pod adresem Rudy 11 wraz z pomieszczeniem gospodarczym oraz z ułamkową częścią gruntu.

Opis nieruchomości :

 1. Lokal mieszkalny, oznaczony numerem 2 mieszczący się w budynku pod adresem Rudy 11
 2. Budynek o 2 lokalach mieszkalnych
 3. Lokal jest dwukondygnacyjny (parter + poddasze użytkowe).
 4. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju, schowka, klatki schodowej, 2 pomieszczeń gospodarczych.
 5. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 70,64 m2.
 6. Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, (możliwość montażu instalacji grzewczej etażowej).
 7. Budynek zlokalizowany jest na działce gruntowej oznaczonej numerem: 256.
 8. Do lokalu przynależne jest pomieszczenie gospodarcze o pow.: 24,20 m2.
 9. Powierzchnia działki wynosi: 0,6247 ha.
 10. Numer Księgi Wieczystej: BY1B/00120938/8
 11. Cena lokalu wraz z pomieszczeniem gospodarczym: 112 804,00 zł (1 596,89 zł/m2).
 12. Cena ułamkowej części gruntu: 65 396,00 zł.
 13. Cena lokalu wraz z pomieszczeniem gospodarczym oraz z ułamkową częścią gruntu:
  178 200,00 zł.
 14. Ułamkowa część gruntu wynosi 9484/58833 tj. stosunek powierzchni użytkowej lokalu wraz
  z pomieszczeniem gospodarczym do powierzchni użytkowej całego budynku.
 15. I przetarg wyznaczony na dzień 21 lutego 2024r. został zamknięty bez wyłonienia nabywcy.
 16. II przetarg wyznaczony na dzień 17 kwietnia 2024 roku został zamknięty bez wyłonienia nabywcy.
 17. ROKOWANIA odbędą się dnia 5 czerwca 2024r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, przy ulicy 23 Stycznia 7, o godz. 1000.
 18. Zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach, opisanych tylko: „Rokowania lokal
  Rudy 11/2”
  , przyjmowane będą w Kancelarii Urzędu Miejskiego do dnia 29 maja 2024r.
  do godz. 1500.
 19. Zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w wysokości 10 % ceny, tj.: 17 820,00 zł, wpłacić należy na konto UM w Banku Pekao SA I oddział Solec Kujawski nr
  60 1240 3507 1111 0000 3057 6548, najpóźniej do dnia 29 maja 2024r.
 20. Zaliczka winna być wniesiona z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne wymienione w pkt 19, znalazły się na w/w rachunku najpóźniej w dniu 29 maja 2024r.
 21. Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób zapłaty,

- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,

- dołączoną kopię dowodu wpłaty zaliczki.

    22. Z uzasadnionej przyczyny zastrzega się prawo odwołania ogłoszonych rokowań.

    23.Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim, przy ulicy 23 Stycznia 7, pokój nr 5, tel.: 52 387 01 19, e-mail: .

    24. Lokal przeznaczony do sprzedaży oglądać będzie można po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, pokój nr 5, tel. 52 387 01 19, e-mail: .

PDFrokowania Rudy 11-2.pdf (81,40KB)
PDFrokowania LOKAL Rudy 11-2 2024_dostepnosc.pdf (466,46KB)
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego