Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wydział:
Wydział Gospodarki Mieniem
Termin załatwienia:
Do 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.
Osoba kontaktowa:
katarzyna Tomczuk
Miejsce załatwienia:
UM, pok. 2
Telefon kontaktowy:
52 387 01 06
Miejsce odbioru:
UM, pok. 2
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2. Aktualny odpisu z księgi wieczystej gruntowej.
3. Odpisy ksiąg wieczystych w przypadku odrębnych własności lokali mieszkalnych, z którymi wiąże się udział w prawie użytkowania wieczystego do gruntu, na którym usytuowany jest budynek mieszczący dane lokale.
4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego nabycie nieruchomości.
5. Dokument potwierdzający następstwo prawne, jeżeli o przekształcenie ubiega się osoba będąca następcą prawnym.
Opłaty:
- skarbowa w wysokości 10 zł. - za wykonanie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego - za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ustalona na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego
Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni.
Uwagi:
Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 4, stanowiącej załącznik
Podstawa prawna:
Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 4, stanowiącej załącznik

Karta Usług - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

PDFKarta-Usług-Nr-4-RNIZM_dostępność.pdf (116,04KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego