Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Wydział:
Wydział Utrzymania Miasta
Termin załatwienia:
30 dni
Osoba kontaktowa:
Karolina Lemka
Miejsce załatwienia:
WUM, ul. Toruńska 8, pokój nr 3
Telefon kontaktowy:
52 387-01-69
Miejsce odbioru:
WUM, ul. Toruńska 8, pokój nr 3
Wymagane dokumenty:
Wniosek
2. Załączniki:
• szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
• zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch
drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
• plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót zgodnie z wymogami
bezpieczeństwa ruchu drogowego – w przypadku jeżeli nie jest wymagany projekt
organizacji ruchu,
• oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prowadzonych
robót lub kopia decyzji pozwolenia na budowę albo zgłoszenia do właściwego nadzoru
budowlanego,
• oświadczenie o zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych,
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan
sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
• harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego
wykonywania prac,
• inne (w razie potrzeby organ może żądać dodatkowych dokumentów).
Opłaty:
Szczegóły w Karcie Usług
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Solca Kujawskiego w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji.
Uwagi:
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim
Podstawa prawna:
Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
§ 1, §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków
udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeksu postępowania administracyjnego/ i uchwały nr XXXVI/283/21 Rady Miejskiej w Solcu
Kujawskim z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych na terenie Gminy Solec Kujawski na cele nie związane z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego /Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r.
poz. 5934/.

Karta Usług - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

PDFKarta-Nr-2-zajęcie-pasa-drogowwego_dostępność.pdf (230,11KB)

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.pdf (252,80KB)

Klauzula informacyjna

PDFKlauzula-informacyjna-1.pdf (108,90KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego