Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wydział:
Wydział Utrzymania Miasta
Termin załatwienia:
30 dni
Osoba kontaktowa:
Karolina Lemka
Miejsce załatwienia:
WUM, ul. Toruńska 8, pokój nr 3
Telefon kontaktowy:
52 387-01-64
Miejsce odbioru:
WUM, ul. Toruńska 8, pokój nr 3
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2. Załączniki:
• mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:500, 1:1000 z zaznaczoną kolorem proponowaną
przez projektanta /posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane/ lokalizacją
urządzenia - w 2 egz.
• Warunki techniczne gestora sieci,
• pełnomocnictwo, jeżeli nie występuje inwestor (wymagana opłata skarbowa),
• inne (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, organ może żądać dodatkowych
dokumentów).
Opłaty:
za pełnomocnictwo – 17 zł,
Opłaty należy dokonać na konto: Bank Pekao S.A. I/O Solec Kujawski nr 23 1240 3507 1111 0000
3057 6535
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Solca Kujawskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim.
Podstawa prawna:
- Art. 39 ust. 1 pkt. 1, ust. 1a, ust. 3, ust. 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych
- Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Karta Usług - zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

PDFKarta-Nr-4-zezwolenie-na-lokalizację-w-pasie-drogowym_dostępność.pdf (211,60KB)

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym

PDFWniosek-do-Karty-nr-4-lokalizacja-w-pasie-drogowym.pdf (159,47KB)

Klauzula Informacyjna

PDFKlauzula-informacyjna-3.pdf (108,90KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego