Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - Wydanie licencji wykonywania krajowego transportu drogowego taksówką

Wydział:
Wydział Utrzymania Miasta
Termin załatwienia:
30 dni
Osoba kontaktowa:
Karolina Lemka
Miejsce załatwienia:
WUM,ul. Toruńska 8, pokój nr 3
Telefon kontaktowy:
52 387-01-64
Miejsce odbioru:
WUM, ul. Toruńska 8, pokój nr 3
Wymagane dokumenty:
Wniosek
2. Załączniki:
• Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem
wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy,
zatrudnieni przez niego kierowcy nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo przeciwko
życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa,
o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
• Dokumenty potwierdzające:
- przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i brak przeciwwskazań zdrowotnych
do kierowania pojazdami,
- przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań psychologicznych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
- posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym (prawo jazdy kat. B.)
• Wykaz pojazdów (marka, typ, rodzaj/ przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, rodzaj
tytułu prawnego dysponowania pojazdem).
• Oświadczeni o spełnieniu przez pojazd wymagań technicznych (Załącznik nr 1).
• Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisu.
• Inne (w razie potrzeby Urząd Miejski może zażądać dodatkowych dokumentów
Opłaty:
Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie transportu drogowego na każdy pojazd
samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty
Opłaty należy dokonać na konto: Bank Pekao S.A. I/O Solec Kujawski nr 23 1240 3507 1111 0000
3057 6535
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Solca Kujawskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:
Wniosek należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim
Podstawa prawna:
Art. 6- 17 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym,
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r.
w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu
drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Karta Usług - Wydanie licencji wykonywania krajowego transportu drogowego taksówką

PDFKarta Usług Nr 5.pdf (206,76KB)

Wniosek o wydanie licencji
PDFWniosek_dostępność.pdf (169,23KB)
 

Klauzula informacyjna

PDFKlauzula-informacyjna-4.pdf (108,90KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego