Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - Zezwolenie na wykonywanie regularnych, regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydział:
Wydział Utrzymania Miasta
Termin załatwienia:
30 dni
Osoba kontaktowa:
Karolina Lemka
Miejsce załatwienia:
WUM, ul. Toruńska 8, pokój nr 3
Telefon kontaktowy:
52 387-01-64
Miejsce odbioru:
WUM, ul. Toruńska 8, pokój nr 3
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2. Załączniki:
• kserokopia licencji,
• proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków
transportowych, długość linii komunikacyjnej podana w kilometrach, i odległości między
przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych
przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
• schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
• potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych, dokonanego
z ich właścicielami lub zarządzającymi,
• zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach
przystankowych na przystankach- dotyczy przewozów regularnych,
• cennik oraz wykaz pojazdów, którymi wnioskodawca zamierza wykonać przewozy
z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc,
• dowód uiszczenia opłaty,
• informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu- w
przypadku przewozów regularnych specjalnych
Opłaty:
Opłata za wydanie zezwolenia dla przewozu regularnego uzależniona jest od okresu jego ważności
i wynosi:
na okres do 1 roku- 100,00zł.
do 2 lat- 150,00zł.
do 3 lat- 200,00zł.
do 4 lat- 250,00zł.
do 5 lat- 300,00zł.
Dla przewozu regularnego specjalnego opłata wynosi 50% opłaty przewidzianej za wydanie
zezwolenia dla przewozu regularnego.
Za wydanie wypisu z zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, jak za wydanie
zezwolenia.
Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości
5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Za przedłużenie ważności zezwolenia pobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia.
Opłaty należy dokonać na konto: Bank Pekao S.A. I/O Solec Kujawski nr 23 1240 3507 1111 0000
3057 6535
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Solca Kujawskiego w terminie
14 dni od dnia doręczenia decyzji
Uwagi:
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
Podstawa prawna:
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym,
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r.
w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu
drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Karta Usług - Zezwolenie na wykonywanie regularnych, regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

PDFKarty-Nr-6_dostępność.pdf (175,54KB)

Wniosek o wydanie zezwolenia

PDFwniosek-do-Karty-nr-6-na-przewozy-regularne.pdf (108,56KB)

Klauzula informacyjna

PDFKlauzula-informacyjna-5.pdf (108,90KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego